Informační schůzka pro rodiče dětí ze Žabiček

Tato schůzka se koná již ve středu 27. 6. 2018 ve třídě Žabek v 16:00 hod. Je důležitá především pro rodiče dětí, které budou po prázdninách chodit do Žabek nově, ale rády uvidíme i všechny ostatní. Probereme vybavení do lesa a do maringotky, svačinky, týdenní režim, co se osvědčilo nebo naopak, co by se dalo změnit.

Nahoru