Pozor, změna začátku výuky!

Od pondělí 3. září 2018 dochází ke změně začátku výuky. Protože patnáctiminutová svačinová přestávka dětem nestačila na to, aby se nasvačily a připravily na další hodinu, rozhodli jsme se ji prodloužit na 20 minut. Aby nedošlo k posunutí konce výuky (a tím nestíhání spojů), bude vyučování začínat o pět minut dříve, tj. v 7:40. Spoje ze všech směrů přijíždějí s dostatečným předstihem.

Po prvním pololetí zkušebního provozu zhodnotíme, jestli změnu zachováme i nadále.

Nahoru