Žákovský ples 2018

Mnoho z dospělých si  už někdy vyzkoušelo, jak ne zcela jednoduché je uspořádat společenskou akci. Ale není to zas tak nezdolatelné, aby se s tím nevypořádali žáci základní školy. Samozřejmě potřebují nápovědu a tu a tam popostrčit. Školní ples se tak stal  vzácnou příležitost vyzkoušet si „na vlastní kůži“ o čem to je, když se ruličkuje přibližně tisícovka losů, když se při nacvičování předtančení a dvou vystoupení mnohokrát opakuje to samé. Jak ne zcela jednoduché je sehnat ceny do tomboly, korunku a šerpy pro krále a královnu plesu, fotografa a video záznam, kolik času zabere vyzdobení tělocvičny, výroba jednohubek a dalšího občerstvení, zajistit volnou tělocvičnu již den předem. A po akci zase vše uklidit a uvést do původního stavu. Ale jak se sami nakonec shodli, za ty rozzářené oči a šťastné úsměvy mladších spolužáků to stálo za to.

 Děkuji tedy všem žákům deváté třídy. Poděkování patří také jejich rodičům.  

Třídní učitelka Mgr. Jaroslava Vašíčková

Nahoru