Dřevo materiál budoucnosti 2017

Dřevo, materiál budoucnosti

Dne 10. 10. 2017 jsme jeli navštívit Masarykovu střední školu práce v Letovicích, kde se pořádala soutěž Dřevo, materiál budoucnosti. Po příjezdu do školy jsme se rozdělili do čtyř skupin. Každá dostala svého průvodce, se kterým jsme prošli 19 stanovišť rozmístěných po škole. Nabídka byla pestrá – od práce se dřevem, přes poznávání nářadí a stromů, až po luštění sudoku a matematických úloh. Z celkového počtu 27 soutěžících týmů ti nejlepší z nás obsadili krásné 11. místo. Nejen samotná soutěž, ale i prostředí střední školy nás zaujaly. Věříme, že někteří z nás budou tuto školu navštěvovat po ukončení povinné devítileté školní docházky.

Roman Dobeš, Radovan Kotouček, Petr Ošlejšek – žáci 9. třídy

Nahoru