Ke stažení

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání - pro děti přicházející k zápisu do I. ročníku

Žádost o odklad povinné školní docházky 

Žádost o přestup - pro žáky II. - IX. ročníku přecházející z jiné školy

Evidenční list žáka - příloha žádosti o přestup pro žáky II. - IX. ročníku přecházející z jiné školy

Žádost o uvolnění žáka ze školní docházky - vícedenní uvolnění

Žádost o uvolnění žáka z vyučování - uvolnění během vyučování

Omluvenka do tělesné výchovy

Základní škola

Mateřská škola

Nahoru