Kroužky

Dramatický kroužek: každý čtvrtek od 14:30 do 15:15, vede p. uč. Jarůšková

Edukačně-stimulační skupiny: každé úterý, sudý a lichý týden od 15:00 do 15:45, vede p. uč. Jarůšková a p.uč. Pokorná

Logopedická prevence: jedna hodina týdně hravého procvičování hlásek na základě doporučení klinického logopeda, vede p.uč. Pokorná

Nahoru