Poděkování za zapojení do charitativních projektů

S koncem roku se na nás s poděkováním obrátila paní Hollerová, zástupkyně o.p.s. Život dětem, do jejichž sbírky se někteří naši žáci a učitelé zapojili. Vybralo se 1200,-  Kč. Částka bude použita na pomoc dětem se závažnými onemocněními, které jsou stabilně odkázány na domácí péči svých rodičů a to konkrétně na pořízení rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, na úhradu zdravotnického materiálu, speciální výživy, rehabilitačních pobytů apod.

Pokud máte chuť, můžete se s dětmi podívat na některé z jejich krátkých videí, která najdete na https://www.youtube.com/user/Zivotdetem.

Celé poděkování zde.

Také jsme obdrželi poděkování od paní Vystavělové zastupující Fond Sidus, z. ú. Žáci a učitelé školy vybrali celkem 2480,- Kč, Výnos ze sbírky je určen na vybavení dětských zdravotnických zařízení - Pediatrické kliniky UK 2.LF v Praze Motole, Dětské kliniky FN v Olomouci a na pomoc individuálním pacientům.

Certifikát k nahlédnutí zde.

Nahoru