Školní výlet 6. a 7. ročníku do Znojma a Vranova nad Dyjí

 Ve čtvrtek dne 31. května 2018 se žáci  6. a 7. ročníku naší školy zúčastnili výletu do Znojma, kde navštívili znojemské podzemí.  S ohledem na téměř letní horké počasí byl pobyt nejen velmi poučný a zajímavý, ale rovněž osvěžujícím zážitkem. Průvodce vtipnou formou vyprávěl různé historky, nevynechal ani faktické údaje, kde uvedl, že podzemí tvoří systém 27 km dlouhých chodeb a sklepů a má 4 patra. Trasa měla 14 zastávek se specifickými znaky a příhodnými pověstmi, např. o tajemném mnichu, podzemním městečku, obřích netopýrech apod.

Další zastávkou našeho výletu byla návštěva zámku Vranov nad Dyjí, vzdáleném přibližně 20 km od Znojma. Průvodkyně ochotně odpovídala na veškeré dotazy  týkající se historie objektu od jeho vzniku ve 14. století až po současnost. Žáky nejvíce zaujaly tajné dveře, kterými procházeli do další místnosti. Rovněž velký společenský salón lemovaný  sochami panovníků v nadlidské velikosti stál za pozornost.

Po prohlídce zámku si děti zakoupily upomínkové předměty a příjemně unaveny se vydaly na cestu domů.

Nahoru